Thời gian:

 

Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2024

Địa điểm:

 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Số 133 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Ban tổ chức:
 

Đơn vị đồng chủ trì: Đại học Huế, Tạp chí Giáo dục

Đơn vị phối hợp tổ chức: Trường Đại học Mahidol (Thái Lan), Trường Đại học Giáo dục (Hồng Kông), Trường Đại học Deakin (Úc), Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Tên Hội thảo:
 Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và quốc tế.
Chủ đề Hội thảo:
 

a) Quản trị trường học;

b) Quản lý dựa vào nhà trường;

c) Cộng đồng học tập chuyên môn;

d) Đổi mới hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá lớp học;

e) Nâng cao năng lực hoạt động dạy học trên môi trường số.

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: lí luận, thực tiễn, giải pháp và bài học kinh nghiệm.

Ngôn ngữ sử dụng:
 

a) Buổi sáng: Song ngữ Anh - Việt (trình bày tiếng Anh và dịch tiếng Việt)

b) Buổi chiều: Tiếng Việt

c) Ngôn ngữ bài báo: Tiếng Việt và tiếng Anh

Các nhà khoa học đã nhận lời báo cáo tại Hội thảo:
 

a) GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước ngành Giáo dục học.

b) GS. Philip Hallinger: Trường Đại học Mahidol, Thái Lan.

c) GS. Allan Walker: Trường Đại học Giáo dục, Hồng Kông.

d) GS. Trần Thị Lý: Trường Đại học Deakin, Úc.

Báo cáo Hội thảo và công bố khoa học:
 

Báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo: các bài báo có chất lượng tốt, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo. 

Công bố trên Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục & Đào tạo): 

Số đặc biệt tiếng Việt: Số lượng dự kiến tối đa 60 bài, theo quy định, hướng dẫn tại:

https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

Số đặc biệt tiếng Anh: Số lượng dự kiến tối đa 10 bài, theo quy định, hướng dẫn tại:

https://vje.vn/index.php/journal/submission-guidelines

Công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Scopus Q2: Số lượng dự kiến 10 bài. Các bài báo tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được thẩm định theo quy định của tạp chí quốc tế. Nếu được chấp nhận đăng, bài báo của các tác giả (nhóm tác giả) sẽ được công trên Tạp chí (tên tạp chí sẽ cập nhật sau).

Thời hạn đăng kí và lệ phí tham dự:
 

Để đăng ký online, xin vui lòng vào mục “Đăng ký tham dự” tại địa chỉ: 

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi

Thời gian và lệ phí đăng ký sớm (Early bird registration): trước 30/8/2024, lệ phí 600.000 đồng Việt Nam.

Thời gian và lệ phí đăng ký muộn: từ 01/9/2024 đến hết ngày 30/9/2024, lệ phí 1.000.000 đồng Việt Nam.

Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục hoặc Tạp chí quốc tế (Q2, SCOPUS).

Các mốc thời gian:
 

Thời gian đăng ký:

  • - Thời gian và lệ phí đăng ký sớm (Early bird registration): trước 31/8/2024, lệ phí 600.000 đồng Việt Nam.
  • - Thời gian và lệ phí đăng ký muộn: từ 01/9/2024 đến hết ngày 30/9/2024, lệ phí 1.000.000 đồng Việt Nam.

 

Thời gian tổ chức hội thảo:

  • - Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2024
Đón tiếp đại biểu:
 

Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Số 133 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tại Hội thảo sẽ có tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Trị (Có chương trình tham quan riêng). Các chi phí đi lại khác và lưu trú do đại biểu tự túc.

Thông tin liên hệ:
 

Bài dự Hội thảo, đăng Tạp chí Giáo dục và Tạp chí Quốc tế: TS. Hà Văn Dũng, Phó Tổng biên tập, Tạp chí Giáo dục; Điện thoại: 0986269114, Email: tcgd.hoithao@moet.edu.vn

Công tác tổ chức: 
 

TS. Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; Điện thoại: 0905050135, E-mail: ptkien@hueuni.edu.vn

TS. Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; Điện thoại: 0912299456, Email: thang_td@qtttc.edu.vn

Thư mời:

      

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Ngày 06/12/2024

 

08h00 - 08h20:

Đón tiếp, đăng ký đại biểu

 

08h20 - 08h40:

Khai mạc Hội thảo

Phát biểu của Giám đốc Đại học Huế

Phát biểu của Tổng Biên tập Tạp chí giáo dục

 

08h40 - 09:40:

Quan điểm quốc tế về lãnh đạo giảng dạy của hiệu trưởng

Báo cáo viên:  GS. Philip Hallinger 

(Trường Đại học Mahidol, Thái Lan)

 

09h40 - 10h40:

Quốc tế hóa giáo dục phổ thông: Ý nghĩa đối với Việt Nam

Báo cáo viên:  GS. Trần Thị Lý

(Trường Đại học Deakin, Úc)

 

10h40 - 10h45:

Chụp ảnh

 

10h45 - 11h00:

Giải lao

 

10h00 - 11h30:

Thảo luận

 

11h30 - 11h45:

Kết luận

 

14h00 - 15h00:

Quản lý dựa vào nhà trường (dự kiến)

Báo cáo viên:  GS. Allan Walker

(Trường Đại học Giáo dục, Hồng Kông)

 

15h00 - 16h00:

Quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Báo cáo viên:  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

16h00 - 16h05:

Chụp ảnh

 

16h05 - 16h20:

Giải lao

 

16h20 - 16h50:

Thảo luận

 

16h50 - 17h05:

Kết luận

Ngày 07/12/2024

 

08h00 - 17h00:

Tham quan, chụp ảnh

Kết thúc.

CÁC DIỄN GIẢ

Thời gian đăng ký:
  •  
  • Thời gian và lệ phí đăng ký sớm (Early bird registration): trước 31/8/2024, lệ phí 600.000 đồng Việt Nam.
  •  
  • Thời gian và lệ phí đăng ký muộn: từ 01/9/2024 đến hết ngày 30/9/2024, lệ phí 1.000.000 đồng Việt Nam.
Thời gian tổ chức Hội thảo:
  •  
  • Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2024.

Đang cập nhật

Thư mời.

Đang cập nhật

Bạn có thể đăng ký tham dự hội nghị thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến và thanh toán theo cách bên dưới.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 sẽ áp dụng chế độ phí đăng ký muộn. Những người đã gửi bản tóm tắt nhưng chưa đăng ký và nộp phí (áp dụng chế độ phí nộp muộn), vui lòng gửi trước ngày 31 tháng 8 năm 2024 để xem xét bản tóm tắt của bạn đưa vào Chương trình và Kỷ yếu theo chế độ đang ký sớm. Phí đăng ký hội nghị cho người tham gia như sau:

 

Thể loại

Phí đăng ký sớm (VNĐ)

Phí đăng ký muộn (VNĐ)

Đại biểu tham dự

600.000

1.000.000

Thời hạn

Trước 01/09/2024

01/09/2024 – 30/09/2024

 

Phí đăng ký bao gồm việc tham dự tất cả các phiên hội nghị (báo cáo trực tiếp, hình ảnh và áp phích), tài liệu hội nghị (Chương trình điện tử & Sách tóm tắt), tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Trị (Có chương trình tham quan riêng). Lệ phí không bao gồm chi phí di chuyển hoặc chỗ ở.

Đăng ký ngay

(Vui lòng điền vào mẫu và gửi)

Chính sách bảo mật (*)

Các điều khoản & điều kiện (*)

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế