Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Thông báo

ve-viec-cong-bo-diem-trung-tuyen-bo-sung-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-cua-phan-hieu-dai-hoc-hue-nam-2017

Về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Phân hiệu Đại học Huế năm 2017 (21-08-2017)

      Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Phân hiệu...

thong-bao-ve-viec-lam-thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-vao-phan-hieu-dai-hoc-hue

Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Huế (01-08-2017)

      Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại...

muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-thuoc-phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (13-07-2017)

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố mức điểm (chưa nhân hệ số) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau: 

ve-viec-nhan-ho-so-dkxt-theo-phuong-thuc-dua-vao-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba

Về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) (12-07-2017)

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) vào các ngành của Phân hiệu năm 2017, cụ thể...