Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Thông báo

ve-viec-nhan-ho-so-dkxt-theo-phuong-thuc-dua-vao-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba

Về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) (12-07-2017)

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) vào các ngành của Phân hiệu năm 2017, cụ thể...

ve-viec-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-cua-dai-hoc-hue-trong-ky-tuyen-sinh-dh-cd-he-chinh-quy-nam-2017

Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 (31-03-2017)

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau:

ve-viec-to-chuc-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chuyen-vien-chinh-tai-tinh-quang-tri

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Trị (15-03-2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông chiêu sinh và tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên...