Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Các đề tài nghiên cứu

nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-co-so-nam-2016

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (30-12-2016) hot

Thực hiện kế hoạch chung về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2016, vào ngày 30/12/2016, Hội đồng khoa học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã tổ chức nghiệm...