Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Chế độ học bổng

hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-2017

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (30-11-2017) hot

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap

Học bổng khuyến khích học tập (15-03-2017) hot

Hằng năm, Phân hiệu tổ chức xét và cấp học bổng 2 đợt cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy các ngành của Phân hiệu và các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Nghệ...