Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Học bổng

cong-van-ve-viec-xet-cap-hoc-bong-keidanren-jcci

Công văn về việc xét cấp học bổng Keidanren & JCCI (08-02-2023) hot

Theo thông báo của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, năm học 2022-2023, Quỹ học bổng Keidanren & JCCI tiếp tục cấp 20 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành...

hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (20-09-2022) hot

Quyết đinh về việc việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-cac-chuyen-nganh-ky-thuat

Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ các chuyên ngành kỹ thuật (21-03-2017)

Nhằm giúp sinh viên năm cuối của Đại học Huế tiếp cận cơ hội học tập tại Hoa Kỳ, Đại học Huế sẽ phối hợp cùng Đại học Bang Arizona (Arizona State University, ASU), Hoa Kỳ tổ chức buổi giới thiệu thông...