Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Thông báo tuyển sinh năm 2019

co-hoi-dau-dai-hoc-chinh-quy-cong-lap-cho-tat-ca-cac-thi-sinh

Cơ hội học đại học chính quy công lập cho tất cả các thí sinh (18-07-2018) hot

     Trở thành sinh viên Đại học luôn là con đường đảm bảo tương lai lâu dài của các bạn dù trước mắt có thể có những khó khăn. Kỳ thi tốt nghiệp TPHT vừa qua...

cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018-diem-san

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) (17-07-2018) hot

     Căn cứ vào thông báo số 12/TB-HĐTSĐHH về việc Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn). Phân hiệu Đại học Huế...

cac-nganh-tuyen-sinh-tai-phan-hieu-nam-2018

Các ngành tuyển sinh tại Phân hiệu năm 2018 (25-12-2017)

Các ngành tuyển sinh hệ chính quy tại Phân hiệu năm 2018