Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
19-07-2019
14:00

Họp HĐTS xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019

Giám đốc

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00

Tiếp đón Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc, Trưởng và Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Phân hiệu, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn Phân hiệu

Phòng họp số 2 Giám đốc