Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ năm,
21-01-2021
08:00

Lãnh đạo Phân hiệu tiếp công dân

Giám đốc

Phòng tiếp công dân Giám đốc
14:00

Làm việc với Bảo hiểm xã hội về BHYT sinh viên

Phó Trưởng phòng TC-HC, kế toán viên (đ/c Huyền)

Phòng họp số 3 Phó Trưởng phòng TC-HC