Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
29-06-2022
14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Huế

Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biện Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu,
01-07-2022
09:00

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ
tháng 6 và triển khai kế hoạch công tác
tháng 7 của Phòng Tổ chức - Hành chính

Toàn thể viên chức,
lao động hợp đồng
Phòng TCHC

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng Phòng TCHC
09:00

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ
tháng 6 và triển khai kế hoạch công tác
tháng 7 của Phòng Đào tạo -KHCN

Toàn thể viên chức,
lao động hợp đồng
Phòng Đào tạo -KHCN

Phòng Đào tạo -KHCN

P. Trưởng phòng (đ/c Hoàng)
15:00

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ
tháng 6 và triển khai kế hoạch công tác
tháng 7 của Khoa Kỹ thuật xây dựng

Toàn thể viên chức,
lao động hợp đồng
Khoa Kỹ thuật xây dựng

Văn phòng Khoa Kỹ thuật xây dựng

P. Trưởng Khoa KTXD
15:00

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ
tháng 6 và triển khai kế hoạch công tác
tháng 7 của Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường

Toàn thể viên chức,
lao động hợp đồng
Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường

Văn phòng Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường

P. Trưởng Khoa CNKTMT
15:00

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ
tháng 6 và triển khai kế hoạch công tác
tháng 7 của Bộ môn Kỹ thuật điện

Toàn thể viên chức,
lao động hợp đồng
Bộ môn Kỹ thuật điện

Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật điện

P. Trưởng Bộ môn KTĐ