Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
06-02-2023
09:30

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, lao động hợp đồng của Phân hiệu tháng 1

 

 

- Giám đốc Phân hiệu;

- Trưởng và Phó trưởng các

Khoa/Phòng/Bộ môn/Tổ

TT-TVTS Phân hiệu.

Phòng GV (tầng 2)

Giám đốc Phân hiệu
Thứ ba,
07-02-2023
15:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa VI 

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ 

Bí thư đoàn Đại học Huế
Thứ tư,
08-02-2023
14:00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

(Phiên 1, năm 2023).

 

Giám đốc Phân hiệu 

Phòng họp I.2 Đại học Huế,

số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm,
09-02-2023
09:00

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

 

 

 

Giám đốc Phân hiệu

Nghĩa trang Liệt sĩ

Trường Sơn, huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Giám đốc Đại học Huế
14:30

Đại học Huế làm việc với Ủy ban nhân

dân tỉnh Quảng Trị

 

 

Giám đốc Phân hiệu

UBND tỉnh Quảng Trị,

số 45 Hùng Vương,

Phường 1, TP Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Giám đốc Đại học Huế