Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
23-09-2019
08:00

Giám đốc làm việc với lãnh đạo phòng chức năng

Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Phó Trưởng phòng Đào tạo-KHCN (đ/c Hoàng)

Phòng Giám đốc Giám đốc
Thứ năm,
26-09-2019
14:00

Họp Ban xây dựng Đề án thành lập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

TS. Ngô Xuân Cường

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương