Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
28-09-2021
08:00

Hội nghị sơ kết Kết luận 07 “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022. (Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu các Đoàn cơ sở)

Bí thư Đoàn TN Phân hiệu

Văn phòng Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên Việt Nam Đại học Huế

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế
14:00

Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. (Hội nghị trực tuyến theo các Đoàn cơ sở)

Bí thư Đoàn TN Phân hiệu

Văn phòng Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên Việt Nam Đại học Huế

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế
14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế thực hiện quy trình kiện toàn Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế