Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ năm,
23-05-2019
08:00

Họp khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường

Toàn thể CBGV Khoa CNKTMT

VP Khoa Q. Trưởng Khoa CNKTMT
Thứ sáu,
24-05-2019
07:30

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm học 2018 - 2019

Giám đốc; Lãnh đạo các Phòng chức năng; Cb các các Khoa/BM; SV bảo vệ đồ án.

Phòng họp số 1 Giám đốc
07:30

Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

-Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra các Công đoàn cơ sở

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
17:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế mở rộng

Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế