Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

3 Công khai

Báo cáo ba công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế  

Ngành Cam kết chất lượng đào tạo Chương trình đào tạo
Công nghệ kỹ thuật môi trường Xem tại đây Xem tại đây
Kỹ thuật xây dựng Xem tại đây Xem tại đây
Kinh tế xây dựng Xem tại đây Xem tại đây
Kỹ thuật điện Xem tại đây Xem tại đây
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Xem tại đây Xem tại đây

Công khai sinh viên đã tốt nghiệp

Công khai chất lượng đào tạo thực tế 

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Quyết định về nguyên tắc công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

4. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

5.Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

6. Báo cáo tình hình việc làm sinh viên