Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Cao học

Các ngành đào tạo Sau đại học Liên kết với các trường

1.1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI

TT

Ngành đào tạo

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian tạo, mức học phí dự kiến

1

Kỹ thuật điện

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn Toán

3. Môn Tiếng anh

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm( kể cả thời gian làm Luận văn tốt nghiệp).

- Chương trình đào tạo: http://humg.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/Pages/chuong-trinh-dao-tao-thac-si.aspx

- Mức học phí dự kiến: Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết .

2

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

1. Môn cơ sở

2. Môn Toán

3. Môn Tiếng Anh

1.2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI HÀ NỘI

Số TT

Ngành đào tạo

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian đào tạo, mức học phí dự kiến.

1

Quản lý xây dựng

Quảng Trị

1. Môn Tổ chức và Quản lý xây dựng

2. Kinh tế xây dựng

3. Môn Tiếng Anh

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm( kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp)

- Mức học phí dự kiến:

Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết .

1.3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - ĐẠI HỌC HUẾ

TT

Chuyên ngành

Mã số

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian đào tạo, mức học phí dự kiến.

1

Luật kinh tế

60380107

Quảng Trị

1. Lý luận nhà nước và pháp luật

2. Luật thương mại

3. Tiếng Anh, Tiếng Pháp(trình độ B)

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ .

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Chương trình đào tạo: http://www.hul.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sdh.html

(kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp)

- Mức học phí dự kiến:

Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết ..

1.4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

TT

Chuyên ngành

Mã số

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian đào tạo, mức học phí dự kiến

1

Quản lý kinh tế

60340410

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên ngành

3. Tiếng Anh

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp)

- Chương trình đào tạo: http://sdh.hce.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si.html#.WMJ0KNSLTDc

- Mức học phí dự kiến:

Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết .

2

Quản trị kinh doanh

60310102

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên ngành

3. Tiếng Anh

3

Kinh tế nông nghiệp

60620115

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên ngành

3. Tiếng Anh

1.5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ

TT

Chuyên ngành

Mã số

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian đào tạo, mức học phí dự kiến.

1

Triết học

60220310

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên ngành

3. Tiếng Anh

- Hình thức đào tạo: Theo hệ tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp).

Chương trình đào tạo: http://husc.edu.vn/saudaihoc/downloads.php?cat_id=85

- Mức học phí dự kiến:

Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết .

                       

1.7. KHOA DU LỊCH HUẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

TT

Chuyên ngành

Mã số

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

Hình thức và thời gian đào tạo, mức học phí dự kiến.

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 60340103

Quảng Trị

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên ngành

3. Tiếng Anh

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp)

- Chương trình đào tạo:

http://hat.hueuni.edu.vn/saudaihoc/

- Mức học phí dự kiến:

Thu theo mức quy định của cơ sở liên kết .

học.

2. Địa điểm ôn thi: Phân hiệu Đại học Huế  tại Quảng Trị

3. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian học: Học vào tối thứ 6 và các ngày thứ 7, chủ nhật.

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

4. Liên hệ: Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ (gần trụ sở Công an tỉnh mới) - Đông Hà - Quảng Trị.

Website: http://phqt.hueuni.vn

Điện thoại: 02333.560661 (Phòng Đào tạo - KHCN)

Di động: 0945.373.215(cô Mai)

Phân hiệu cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tối đa về học tập, sinh hoạt để đảm bảo kết quả tốt nhất cho thí sinh.

Tải mẫu đơn đăng ký học cao học tại đây

Các thí sinh có thể tải hồ sơ dự thi cao học theo hướng dẫn tại đây

Hồ sơ cao học trường Đại học Kinh tế (link tải)

Hồ sơ cao học trường Đại học Nông Lâm (link tải)

Hồ sơ cao học trường Đại học Khoa học (link tải)