Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Giới thiệu

Các ngành tuyển sinh tại Phân hiệu

ĐÀO TẠO CAO HỌC

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

(HỆ CHÍNH QUY)

1. Quản lý Giáo dục

1. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

2. Lý luận và PP dạy học bộ môn Toán

2. Kỹ thuật Xây dựng

3. Lý luận và PP dạy học bộ môn Vật lý

3. Kỹ thuật Điện

4. Lý luận và PP dạy học bộ môn Hóa học

4. Quản trị kinh doanh

5. Lý luận và PP dạy học bộ môn Sinh học

5. Kế toán

6. Lý luận và PP dạy học bộ môn Lịch sử

6. Luật

7. Lý luận và PP dạy học bộ môn Địa lý

7. Tiếng Anh

8. Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TC, CĐ LÊN ĐẠI HỌC

(HỆ CHÍNH QUY)

9. Lý luận Văn học

1. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

10. Giáo dục Tiểu học

2. Kỹ thuật Xây dựng

11. Khoa học máy tính

3. Kỹ thuật Điện

12. Giáo dục thể chất

4. Kế toán

13. Quản lý kinh tế

5. Quản trị kinh doanh

14. Quản trị kinh doanh

6. Lâm nghiệp

15. Quản lý xây dựng

7. Thú y

16. Kinh tế xây dựng

8. Quản lý đất đai

17. Luật kinh tế

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ

18. Quản lý dịch vụ và du lịch bền vững

1. Chứng chỉ Ngoại ngữ

19. Triết học

2. Chứng chỉ Tin học cơ bản

20. Khoa học Môi trường

3. Chứng chỉ Tin học nâng cao

21. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

4. Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên

22. Quản lý đất đai

5. Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính

23. Lâm học

6. Chứng chỉ Kế toán trưởng

24. Phát triển nông thôn

 

Thời gian học: ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Liên hệ ghi danh và nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo - KHCN                              Website: http://qtb.hueuni.edu.vn

Điện thoại: 02333.560661 hoặc hotline 0945373215 (cô Mai)                   Facebook: https://www.facebook.com/phanhieudaihochue