Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Thông báo

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo" Đại học Huế , lần thứ I, năm 2018

     Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên, học sinh, sinh viên Đại học Huế tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo" lần thứ I, năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm

KH_510_KH_DHH2.PDF

thể lệ QD_481_QD_DHH2.PDF