Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Tin tức

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Phân hiệu

      Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo việc công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.5
4 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.5
5 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5

       - Thí sinh có thể vào mục Điểm chuẩn trúng tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionPoints để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển.

       - Để tra cứu kết quả xét tuyển, thí sinh có thể vào mục Tra cứu kết quả/ Tra cứu kết quả xét tuyển  trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult để tra cứu kết quả xét tuyển.

       Lưu ý:

       - Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo thang điểm 30, làm tròn đến 0.25. Công thức tính ĐXT cụ thể như sau:

         ĐXT = (M1 x HS1 + M2 x HS2 + M3 x HS3) x 3/(HS1 + HS2 + HS3) + ĐUT (nếu có)

       Trong đó:

       + M1, M2, M3 lần lượt là điểm các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

       + HS1, HS2, HS3 lần lượt là hệ số các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

       + ĐUT (nếu có) là điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.

        - Thí sinh nhập số báo danh hoặc họ tên để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.

       - Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ (không có số báo danh) thì tra cứu kết quả theo họ tên.

       - Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển theo số báo danh (trong kỳ thi tuyển sinh các khối năng khiếu) hoặc họ tên.