Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Giới thiệu về phân hiệu

Giới thiệu về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị là một đơn vị thành viên của Đại học Huế, đựơc hình thành trên cơ sở các văn bản, quyết định và các sự kiện sau:

 Từ năm 2003, theo nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã thảo luận thống nhất với Đại học Huế về việc xây dựng và phát triển giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh;

 Ngày 23/3/2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 55/TB-VPCP về việc đồng ý cho Đại học Huế mở cơ sở đào tạo tại tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ vào Công văn số 2363/TCCB của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ngày 27/4/2004 về việc giao nhiệm vụ thành lập cơ sở đào tạo của Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, ngày 28/3/2005, Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 198/QĐ-ĐHH-TCNS về việc thành lập Văn phòng đại diện ĐHH tại Quảng Trị và Quyết định số 199/QĐ-ĐHH-TCNS về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện để xúc tiến các thủ tục hành chính về đất đai, cơ sở vật chất với tỉnh Quảng Trị và tổ chức điều hành, quản lý các ngành đào tạo tại Quảng Trị.

Tháng 9/2005, Đại học Huế đã chiêu sinh khóa đầu với 03 ngành học (ngành Công tác xã hội, ngành Sư phạm kỹ thuật cộng nghiệp, ngành Y tế công cộng) và tổ chức khai giảng ngày 23 tháng 9 năm 2005.

Ngày 8/11/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý việc Bộ GD&ĐT tổ chức đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHH tại Quảng Trị (CV số 6463/VPCP-KG).

Ngày 3/5/2006, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định thành lập Phân hiệu ĐHH tại tỉnh Quảng Trị (số 2155/QĐ-BGD&ĐT).