Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Tin tức

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động

     Sáng ngày 10/8/2018, Đảng ủy cơ sở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động. Đồng chí Nguyễn Trí Ánh – Trưởng phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị được mời tham dự Báo cáo viên tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trí Ánh – Trưởng phòng khoa giáo, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo tại Hội nghị.

     Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trí Ánh đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

    Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên, người lao động Phân hiệu Đại học Huế còn được nắm bắt một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Trị từ báo cáo viên, về chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Trị về sáp nhập các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban ngành trong thời gian tới.

Các cán bộ, giảng viên, người lao động chăm chú ghi chép, lắng nghe

    Với các chuyên đề từ báo cáo viên chia sẻ, giúp cho cán bộ, giảng viên, người lao động kịp thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tuân thủ theo đường lối chỉ đạo của Đảng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

VĂN HUẾ