Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Tin tức

Hội thảo tập huấn về xây dựng bài giảng cho giáo dục tương lai

     Trong khuôn khổ Chương trình VLIR – IUC, ngày 12/12/2017, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo tập huấn xây dựng bài giảng trong giáo dục tương lai. GS. Gerrit Janssens – Trưởng dự án 1 và TS. Mario Gielen - Giảng viên cao cấp thuộc Đại học Hasselt (Bỉ) chủ trì buổi tập huấn. Gần 50 giảng viên, trong đó có 05 giảng viên từ Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị đã tham gia Hội thảo.

     

GS. Gerrit Janssens, Đại học Hasselt (Bỉ), Trưởng Dự án 1, Chương trình VLIR - IUC

     Hội thảo đã giới thiệu cho các học viên các phương pháp phù hợp và sáng tạo trong tiến trình đổi mới giáo dục Đại học. Bài giảng sáng tạo bao gồm một chuỗi từ xây dựng mục tiêu, nội dung bài giảng cho đến kết hợp công nghệ, phương pháp giảng dạy và đánh giá. Các phương pháp giảng dạy tiến bộ, đã áp dụng ở Đại học Hasselt (Bỉ) được giới thiệu trong Hội thảo bao gồm: xây dựng video giải quyết vấn đề trong 1 phút, trình bày vấn đề bằng 1 slide, tổ chức thảo luận và đánh giá chéo giữa các nhóm…

     Các học viên cũng đã được ứng dụng công nghệ trao đổi online - tương tác thông qua trang web… Đây là công cụ được thực hiện ngay trong lớp học bằng việc trả lời các câu hỏi và thảo luận kết quả một cách trực tiếp.

Nhóm thảo luận xây dựng bài giảng thuộc Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị Bên cạnh nghe giới thiệu, các học viên tham gia

     Hội thảo đã thực hành xây dựng bài giảng cho một lớp học/class (tiết dạy trong 2 giờ) với các phần chính: mục tiêu bài giảng, phương pháp, công cụ và cách đánh giá. Các nhóm đã trình bày bài giảng, thảo luận và nhận được đánh giá, nhận xét từ GS. Gerrit Janssens và TS. Mario Gielen.