Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Tin tức các lĩnh vực nghiên cứu

Kế hoạch Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

1. Mục đích, ý nghĩa:

      Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017) (gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Lĩnh vực thi:

      Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

       1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

       2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải;

       3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

       4.  Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới;

       5. Y dược;

       6. Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác

3. Đối tượng dự thi

      1. Mọi cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Quảng Trị, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Quảng Trị từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

       2. Mọi tổ chức đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

       3. Các công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ thì không tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh.

Chi tiết xem file đính kèm