Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Thông báo

Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN VÀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

I. Lịch tiếp công dân

  1. Thời gian Sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30, ngày 01 và ngày 15 hàng tháng (trừ các ngày nghỉ lễ)
  2. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, tầng 1, nhà Hiệu bộ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
  3. Thành phần tham gia: Giám đốc, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

II. Đường dây nóng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

  1. TS. Trương Chí Hiếu - Giám đốc - 0915091678
  2. ThS. Lê Thị Hương Loan - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - 0905282133