Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Hệ chính quy

Ngành đào tạo đại học Chính quy

      Ngành đào tạo (hay ngành học) là một lĩnh vực chuyên môn rộng được quy định trong Danh mục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thường được xây dựng cho một ngành, trong đó có thể có các định hướng chuyên ngành, chuyên sâu cho sinh viên tự chọn vào các năm cuối. Một số ngành có chuyên môn gần nhau cũng có thể đào tạo theo một chương trình chung, trong đó các ngành sẽ do sinh viên tự chọn vào các năm cuối

Các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy

1. Kỹ thuật công trình xây dựng

      Mã ngành: 52580201

      Thuộc khối ngành: Kỹ thuật (bằng Kỹ sư)

      Trình độ đào tạo: Đại học

      Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

      Thời gian đào tạo: 05 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Lý, Văn), D07 (Toán, Hóa, Anh)

     Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp đào tạo kỹ sư để làm các công việc khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, có trình độ chuyên môn thành thạo, có trách nhiệm cao, tự chủ, năng động và sáng tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội.

2. Kỹ thuật Điện - Điện tử

     Mã ngành 52520201

     Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 05 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Lý, Văn), D07 (Toán, Hóa, Anh)

     Đào tạo những kỹ sư điện có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt, đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Có khả năng thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện, trang thiết bị điện; Có đủ năng lực, điều kiện làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng trong các ngành kinh tế quốc dân.

3. Công nghệ kỹ thuật môi trường

     Mã ngành: 52510406

     Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 04 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A02(Toán, Lý, Sinh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh)

     Đào tạo những kỹ sư môi trường có kiến thức rộng về công nghệ môi trường và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường, đặc biệt là kỹ thuật nước-nước thải, khí thải, và chất thải rắn để có thể vận dụng vào hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường.

     Chương trình sẽ trang bị các kỹ năng của một kỹ sư thực hành như:    

 • Phân tích và tổng hợp vấn đề: xác định và đánh giá thực tiễn nhằm đưa ra các phương án xử lý môi trường khả thi.    
 • Tính toán và thiết kế công nghệ: bao gồm các công trình và hệ thống xử lý nước - nước thải, khí thải và chất thải rắn.    
 • Tổ chức thi công, vận hành và giám sát công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

4. Quản trị kinh doanh (học tại Phân hiệu, do Trường Đại học Kinh tế Huế đào tạo và cấp bằng)

     Mã ngành: 52340101

     Trình độ đào tạo: Đại học (bằng Cử nhân)

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 04 năm  Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), A16 (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn), D01 (Toán, Văn, Anh)

     Mang đến cho người học các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của các ngành học trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cơ hội phát triển và trở thành các nhà quản lí trong các doanh nghiệp như trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, giám đốc điều hành…        

 • Vị trí công việc có thể là nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, có thể tham gia các công việc của các phòng, ban chức năng trong doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing...        
 • Có thể tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về kinh doanh và trở thành cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước…      
 • Có thể tự thành lập, tham gia thành lập để làm chủ sở hữu doanh nghiệp.    
 • Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến  sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.        
 • Sinh viên có cơ hội tham gia vào các chương trình trao đổi giáo dục để hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tốt nghiệp của nhiều trường đại học có uy tín ở các nước.

5. Kinh doanh thương mại (học tại Phân hiệu, do Trường Đại học Kinh tế Huế đào tạo và cấp bằng)

     Mã ngành: 52340121

     Trình độ đào tạo: Đại học (bằng Cử nhân)

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), A16 (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn), D01 (Toán, Văn, Anh)    

 • Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về thương mại và kinh doanh thương mại     
 • Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh thương mại    
 • Hiểu rõ đặc điểm, phương thức hoạt động, quản lý của các loại hình doanh nghiệp thương mại và đặc điểm các ngành sản xuất kinh doanh    
 • Hiểu rõ cách thức và quy trình một nghiên cứu trong kinh doanh thương mại 

6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (học tại Phân hiệu, do Khoa Du lịch - Đại học Huế đào tạo và cấp bằng)

     Mã ngành: 52340103

     Trình độ đào tạo: Đại học (bằng Cử nhân)

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh)    

     Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - chính trị - văn hóa-xã hội; Có các kỹ năng cơ bản, cần thiết và thái độ chuyên nghiệp nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.   Có kỹ năng hướng dẫn du lịch, kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề … Kỹ năng giao tiếp có tính chuyên nghiệp và ứng xử tốt, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học …   Đăng ký xét tuyển bằng học bạ online

Đăng ký xét tuyển bằng học bạ online năm 2017 (đối với 3 ngành Xây dựng, Môi trường, Kỹ thuật Điện)