Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Tin tức

Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2017 đối với Khoa Môi trường

     Chiều ngày 21/12/2017, Hội đồng Khoa học Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH năm 2017 đối với Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường. Hội đồng đã nghiệm thu thành công 05 đề tài, trong đó 03 đề tài sinh viên.

     Các đề tài đều đạt mục tiêu nghiên cứu, đóng góp các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực xử lý chất thải, đều được đánh giá có tính khoa học và tính thực tiễn cao.

     Năm nay, với sự vận hành của Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, các đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải bằng các mô hình thực nghiệm. ThS Nguyễn Thị Phượng với đề tài “Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải giàu Nito và Photpho bằng công nghệ AAO kết hợp vật liệu đệm” đã chỉ ra rằng hiệu quả xử lý tốt của hệ thống AAO phụ thuộc nhiều vào thời gian lưu nước trong bể kị khí và thiếu khí. Đồng thời, qua thực nghiệm, tác giả cũng chỉ ra rằng hiệu quả xử lý các chất dinh dưỡng, đặc biệt là Photpho đã được cải thiện khi cải tiến hệ thống AAO kết hợp với lớp vật liệu đệm bằng len thương phẩm. Đề tài mang tính khoa học, hỗ trợ nghiên cứu các hệ thống sinh học cải tiến mới.

ThS. Võ Thị Yên Bình trình bày đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của bể Aeroten bằng cách điều chỉnh hàm lượng oxy hòa tan và thời gian sục khí

    Các hướng xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được đẩy mạnh trong năm nay như đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của bể Aeroten bằng cách điều chỉnh hàm lượng oxy hòa tan và thời gian sục khí” của ThS. Võ Thị Yên Bình; đề tài “Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt” của nhóm sinh viên CNKTMT K6. Đặc biệt, 02 đề tài của 02 nhóm sinh viên lớp CNKTMT K6 theo hướng ứng dụng các công nghệ tự nhiên gồm đất ngập nước nhân tạo, đất xếp lớp đa tầng và hồ sinh học là “Nghiên cứu so sánh hiệu quả xử lý nước thải làng nghề bún sau biogas của các mô hình hồ sinh học và đất ngập nước nhân tạo” và “Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún sau biogas” đã giúp các em tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ các em tìm hiểu sâu hơn về công nghệ xử lý nước tự nhiên.

Nhóm sinh viên lớp CNKTMT K6 báo cáo đề tài” Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún sau biogas”

     Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng nghiệm thu đánh giá các đề tài đều đạt, đóng góp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.