Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học

Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

I. Ngành tuyển sinh

II. Thời gian đào tạo: 1,5 đến 03 năm (tùy theo số học phần được công nhận chuyển điểm và tiến độ học tập của mỗi người)

III. Đối tượng: những người đã có bằng cao đẳng hệ chính quy

IV. Liên hệ:

Hồ sơ có bán tại phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ (gần trụ sở Công an Tỉnh Quảng Trị mới)

Điện thoại: 02333.560661

Tải hồ sơ đăng ký theo học liên thông tại đây 

Email Phân hiệu: phqt@hueuni.edu.vn