Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Tin tức

Xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án làng nghề sản xuất bún tại thôn Linh Chiểu, Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị

     Từ tháng 5/2018 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị đã tiến hành khảo sát thực địa làng bún Linh Chiểu, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

     Tham gia khảo sát lần đầu gồm có đại diện UBND xã Triệu Sơn; đại diện Bộ môn Công nghệ Môi trường - Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế; Khoa Công nghệ kỹ thuật Môi trường và Khoa Kỹ thuật Xây dựng– Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

     Kết quả khảo sát cho thấy, làng bún Linh Chiểu có tổng cộng 55 hộ làm bún, nước thải sau quá trình sản xuất bún chưa qua hệ thống xử lý đổ ra ao hồ, ruộng hoặc các kênh thủy lợi trong khu vực gây mùi và ô nhiễm. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy các thông số vượt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, cụ thể: TSS cao gấp 2,63 lần, COD cao gấp 21,9 lần; BOD5 cao gấp 40 lần và TN cao gấp 3,8 lần.

     Qua các buổi làm việc với UBND xã Triệu Sơn và UBND huyện Triệu Phong, Bà Nguyễn Triều Thương – Chủ tịch UBND huyện đồng tình với việc bố trí nguồn vốn và bố trí quỹ đất xây dựng cụm làng nghề tập trung nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, ổn định tâm lý sản xuất và sinh sống cho bà con trong thôn. Đồng thời, phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

     Quá trình điều tra thực địa làng nghề Linh Chiểu, Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ đã thành lập nhóm dự án nhằm khảo sát địa hình, địa chất khu vực, xác định cao trình, vị trí đặt hệ thống xử lý, xem xét các yếu tố tương quan với dự án, xây dựng dự toán các hạng mục công trình. Đồng thời lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sản xuất bún phù hợp, nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Đến nay, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã hoàn thành và được Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Triệu Phong thẩm định và phê duyệt./.

Hoài Giang