- Link xem chi tiết chương trình Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#programme

- Link hướng dẫn viết bài số đặc biệt xuất bản bằng tiếng Việt trên Tạp chí Giáo dục: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

- Link hướng dẫn viết bài tiếng Anh số đặc biệt (gồm tối đa 8 bài báo) của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2358-1477): https://vje.vn/index.php/journal/submission-guidelines

- Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#registration

- Link xem thông tin chi tiết về Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#introductions 

- Tác giả gửi toàn văn bài viết (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh) trước ngày 15/8/2024 tới địa chỉ Email: tcgd.hoithao@moet.edu.vn

*****

 

*****

***

- Link đăng ký tham dự Hội thảo: 

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#registration

*****

*****

 

- Địa chỉ xem thông tin chi tiết về Hội thảo:

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#introductions 

*****

Đang cập nhật

Bạn có thể đăng ký tham dự hội nghị thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến và thanh toán theo cách bên dưới.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 sẽ áp dụng chế độ phí đăng ký muộn. Những người đã gửi bản tóm tắt nhưng chưa đăng ký và nộp phí (áp dụng chế độ phí nộp muộn), vui lòng gửi trước ngày 31 tháng 8 năm 2024 để xem xét bản tóm tắt của bạn đưa vào Chương trình và Kỷ yếu theo chế độ đang ký sớm. Phí đăng ký hội nghị cho người tham gia như sau:

 

Thể loại

Phí đăng ký sớm (VNĐ)

Phí đăng ký muộn (VNĐ)

Đại biểu tham dự

600.000

1.000.000

Thời hạn

Trước 01/09/2024

01/09/2024 – 30/09/2024

 

Phí đăng ký bao gồm việc tham dự tất cả các phiên hội nghị (báo cáo trực tiếp, hình ảnh và áp phích), tài liệu hội nghị (Chương trình điện tử & Sách tóm tắt), tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Trị (Có chương trình tham quan riêng). Lệ phí không bao gồm chi phí di chuyển hoặc chỗ ở.

Đăng ký ngay

(Vui lòng điền vào mẫu và gửi)

Danh sách đăng ký (*)

*****

Các điều khoản & điều kiện (*)

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế