Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

TUYỂN SINH

thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (22-09-2021) hot

HĐTS thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cụ thể như sau:  

huong-dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-nam-2021-danh-cho-cho-thi-sinh

Hướng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021 dành cho cho thí sinh (24-08-2021) hot

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN

cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-diem-san-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (14-08-2021)

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào các...

thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-theo-phuong-thuc-xet-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 1) đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) (15-06-2021)

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) với những thông tin cụ thể như sau:

dai-hoc-hue-cong-bo-ket-qua-so-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021

Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (05-06-2021)

Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo    

dai-hoc-hue-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-60614a7a3d0e9

Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (25-03-2021)

Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học với một số nội dung chính như sau:

cac-nganh-tuyen-sinh-nam-2021

Các ngành tuyển sinh năm 2021 (09-03-2021)

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh các ngành năm 2021 như sau: Mã trường: DHQ