Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Lịch công tác


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ năm,
08-06-2023
09:30

Họp đánh giá, xếp loại viên chức, lao động

hợp đồng của Phân hiệu tháng 5 và đánh

giá phân loại viên chức, người lao động

năm học 2022-2023

 

- Giám đốc Phân hiệu;

- Trưởng và Phó trưởng các

Khoa/Phòng/Bộ môn; Chủ

tịch Công đoàn Phân hiệu;

Bí thư Đoàn thanh niên

Phân hiệu

 

Phòng họp 01 

Giám đốc Phân hiệu