Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Bậc cao học

Chương trình đào tạo thạc sĩ

I. Liên kết với trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế:

01. Chuyên ngành Quản lý kinh tế - định hướng nghiên cứu


02. Chuyên ngành Quản lý kinh tế - định hướng ứng dụng3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - định hướng nghiên cứu


4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - định hướng ứng dụng


II. Liên kết với trường Đại học Luật - Đại học Huế đào tạo ngành Luật Kinh tế