Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Phòng Tổ chức - Hành chính

Giới thiệu phòng Tổ chức - Hành chính

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức Hành chính gắn liền với 10 năm truyền thống xây dựng và phát triển của Phân hiệu. Phòng Tổ chức – Hành chính trong những ngày đầu thành lập Phân hiệu, năm 2006, có tên gọi là Tổ Tổ chức – Hành chính với bao bộn bề khó khăn do thiếu nhân lực, vật lực nhưng lại đảm nhiệm nhiều công tác nghiệp vụ hành chính phục vụ cho giảng dạy như: Tổ chức, hành chính, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, kế toán tài vụ…

Nhằm từng bước ổn định hoạt động tại Phân hiệu, ngày 14/10/2009, Giám đốc Đại học Huế đã thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính trên cơ sở tổ chức lại tổ Tổ chức - Hành chính trực thuộc Phân hiệu ĐHH tại tỉnh Quảng Trị theo quyết định số 996/QĐ-ĐHH-TCNS. Tuy nhiên, kể từ ngày 02/3/2012, với nhu cầu nghiệp vụ của phòng chức năng cần được đầu tư và đi vào chiều sâu hơn vì thế Giám đốc Đại học Huế đồng ý tách bộ phận Đào tạo - Công tác sinh viên ra khỏi phòng Tổ chức – Hành chính.

2. Nhân sự:

Phòng Tổ chức – Hành chính có 12 cán bộ - giảng viên, nhân viên, trong đó có 03 thạc sĩ, 04 cử nhân, 01 cao đẳng, 01 trung cấp, 03 THPT.

* Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: Ths. Lê Thị Hương Loan

- Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Ths. Hoàng Thị Phương

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và hành chính tổng hợp, kế toán tài vụ.

Nhiệm vụ:

* Công tác tổ chức nhân sự

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phân hiệu.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

             - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

* Công tác hành chính tổng hợp

- Đề xuất triển khai các quy chế, quy định của Phân hiệu.

- Công tác văn phòng: văn thư, lưu trữ; văn phòng phẩm….

- Công tác báo cáo, tổng hợp.

* Công tác kế toán tài vụ

- Công tác kế hoạch tài chính, công tác tài chính - kế toán.

- Công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính.

* Công tác khác

- Y tế học đường

- Phương tiện vận chuyển

- Đội Bảo vệ

Thành tích đạt được:

            - Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017;

          - Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm học và được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen: năm học 2015-2016, 2014-2015, 2011-2012.

Ngoài ra, một số cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn Quảng Trị, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.