Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Thông báo tuyển sinh năm 2023

NĂM 2023, PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TUYỂN SINH NGÀNH NÀO?

Trong năm 2023, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tập trung tuyển sinh các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật cho tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Phân hiệu Đại học Huế sẽ kết hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nghiên cứu phương án cho các em học sinh trong và ngoài tỉnh Quảng Trị học tại phân hiệu, thực hành tại doanh nghiệp và được nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết các ngành tuyển sinh năm 2023, các em học sinh xem tại poster đính kèm dưới đây: