Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Đào tạo chính quy

Ngành đào tạo đại học Chính quy

      Ngành đào tạo (hay ngành học) là một lĩnh vực chuyên môn rộng được quy định trong Danh mục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thường được xây dựng cho một ngành, trong đó có thể có các định hướng chuyên ngành, chuyên sâu cho sinh viên tự chọn vào các năm cuối. Một số ngành có chuyên môn gần nhau cũng có thể đào tạo theo một chương trình chung, trong đó các ngành sẽ do sinh viên tự chọn vào các năm cuối

Các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy

1. Kỹ thuật xây dựng

      Mã ngành: 7580201

      Thuộc khối ngành: Kỹ thuật (bằng Kỹ sư)

      Trình độ đào tạo: Đại học

      Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

      Thời gian đào tạo: 4.5 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), A09 (Toán, Địa, GDCD), B04(Toán, Sinh, GDCD)

     Ngành Kỹ thuật xây dựng đào tạo kỹ sư để làm các công việc khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, có trình độ chuyên môn thành thạo, có trách nhiệm cao, tự chủ, năng động và sáng tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội.

2. Kinh tế xây dựng

      Mã ngành: 7580301

      Thuộc khối ngành: Kỹ thuật (bằng Kỹ sư)

      Trình độ đào tạo: Đại học

      Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

      Thời gian đào tạo: 4.5 năm Khối thi: A01(Toán, Lý, Anh), A09 (Toán, Địa, GDCD), C14 (Toán, Văn, GDCD), D01 (Toán, Văn, Anh)

     Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng sau khi ra trường sẽ làm việc cho các chủ đầu tư tại các vị trí làm việc như lập kế hoạch và quản lý vốn dự án, thẩm định dự án, định giá dự án, làm việc cho các nhà thầu tại các vị trí công việc như đấu thầu, lập kế hoạch triển khai dự án, kiểm soát khối lượng (QS), thanh quyết toán dự án, quản lý chi phí và quản lý hợp đồng; làm việc cho các công ty tư vấn xây dựng với các công việc cụ thể như lập và thẩm tra dự toán, tư vấn quản lý dự án, làm việc cho các cơ quan nhà nước như Ban quản lý dự án các thành phố /quận /huyện, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Kỹ thuật Điện

     Mã ngành 7520201

     Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 4.5 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hoá, Anh)

     Đào tạo những kỹ sư điện có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt, đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Có khả năng thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện, trang thiết bị điện; Có đủ năng lực, điều kiện làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng trong các ngành kinh tế quốc dân.

4. Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

     Mã ngành 7520216

     Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 4.5 năm Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa) , A01(Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hoá, Anh)

     Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể công tác tại: Các công ty xí nghiệp công nghiệp với vai trò cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng cơ điện; các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tự động hóa.

5. Công nghệ kỹ thuật môi trường

     Mã ngành: 7510406

     Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

     Thời gian đào tạo: 04 năm Khối thi: A09 (Toán, Địa, GDCD) , B00 (Toán, Hóa, Sinh), B04 (Toán, Sinh, GDCD), D07 (Toán, Hóa, Anh)

     Đào tạo những kỹ sư môi trường có kiến thức rộng về công nghệ môi trường và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường, đặc biệt là kỹ thuật nước-nước thải, khí thải, và chất thải rắn để có thể vận dụng vào hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường.

     Chương trình sẽ trang bị các kỹ năng của một kỹ sư thực hành như:    

  • Phân tích và tổng hợp vấn đề: xác định và đánh giá thực tiễn nhằm đưa ra các phương án xử lý môi trường khả thi.    
  • Tính toán và thiết kế công nghệ: bao gồm các công trình và hệ thống xử lý nước - nước thải, khí thải và chất thải rắn.    
  • Tổ chức thi công, vận hành và giám sát công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.