Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Việc làm sau khi ra trường

Việc làm sau khi ra trường của Sinh viên ngành KTCTXD

Khi nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, thì nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Kỹ thuật công trình xây dựng cũng ngày càng lớn.

 

Sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành xây dựng nói chung và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng nói riêng không bao giờ thất nghiệp. Trong khi hiện nay, nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp ngày càng nhiều trong điều kiện phát triển của đất nước. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, giai đoạn 2020-2025, nhân lực nhóm ngành xây dựng – kiến trúc - môi trường, mỗi năm cần khoảng 10.000 lao động từ trình độ công nhân kỹ thuật cho đến chuyên viên, quản lý.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có kiến thức về Kỹ thuật xây dựng trong các lĩnh vực liên quan như: Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị…;

          - Hiểu biết những kiến thức cơ bản và chuyên sâu ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, có kỹ năng thực hành tốt, biết vận dụng những kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề Kỹ thuật xây dựng, có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thiết kế, thi công, định giá, quản lý và điều hành sản xuất xây dựng.

   - Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định ngành nghề có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

            - Có năng lực lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; Lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng; Lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; Công tác Marketing; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Hạch toán kế toán và kiểm toán trong xây dựng; Tổ chức công trường và chỉ đạo thi công công trình xây dựng.

Sau khi tốt nghiệp, ngành này có môi trường làm việc rất rộng, các công ty tư vấn và thiết kế xây dựng (cả nhà nước và tư nhân), cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cụ thể sinh viên có đủ năng lực làm việc ở các vị trí:

              - Kỹ sư thiết kế kết cấu.

              - Kỹ sư giám sát và thi công.

              - Chuyên viên tư vấn dự án.

              - Chuyên viên quản lý dự án.

              - Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

Theo thống kê sơ bộ 2 khóa đã tốt nghiệp là K2 (2010-2015) và K3(2011-2016) sau khi ra trường có tới 75% sinh viên có việc làm đúng chuyên nghành.