Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Việc làm sau khi ra trường

Việc làm sau khi ra trường của sinh viên ngành Môi trường

Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (CNKTMT), Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị gồm 02 bộ môn là Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; Khoa học và quản lý môi trường. Khoa hiện đảm nhận đào tạo trình độ Đại học ,Cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và bằng 2 ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

Kỹ năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Có đủ khả năng đảm nhận các công tác phân tích môi trường;

- Có đủ khả năng tính toán và thiết kế các công trình xử lí nước thải, chất thải rắn và khí thải;

- Có thể tổ chức thi công, vận hành và giám sát công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Có đủ khả năng điều tra, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường; giám sát môi trường.

Công việc có thể đảm nhận khi ra trường:

- Thiết kế các công trình xử lý chất thải;

- Vận hành các nhà máy, trạm xử lý chất thải và công trình kĩ thuật kiểm soát ô nhiễm;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường và Quy hoạch bảo vệ môi trường;

- Giám sát các dự án về môi trường.

 Cơ hội việc làm

Bảo vệ môi trường là một yêu cầu tất yếu và đang được xã hội ngày càng chú trọng hơn. Vì vậy cơ hội việc làm và thu nhập trong ngành kỹ thuật môi trường là khá nhiều. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội xin việc vào những nơi như sau:

- Các cơ quan nhà nước chuyên về môi trường:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể gồm Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Biển, Hải đảo và khí tượng thủy văn; Phòng khoáng sản và tài nguyên nước; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Thanh tra sở.

+ Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể gồm Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

+ Sở Công thương cụ thể gồm Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kinh tế Kỹ thuật Môi trường.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý dự án Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường của Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh; Phòng Nông nghiệp của UBND Tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường của thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường của thị xã.

+ Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị.

- Các công ty, khu công nghiệp (Lập dự án, thiết kế và thi công ́ các công trình xử lý chất thải...); 

- Các cơ sở sản xuất, dịch vụ như khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy,bệnh viện, xưởng chế biến (Kiểm soát và vận hành các công trình xử lý chất thải)…; 
- Các dự án, chương trình liên quan đến môi trường trong và ngoài nước.

- Các Khoa Môi trường trực thuộc các trường Đại học, Trung tâm công nghệ sinh học, Viện tài nguyên môi trường.

Tại sao lựa chọn học ngành này tại Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị?

- Sau khóa học, bạn được cấp bằng Kĩ sư do Giám đốc Đại học Huế

- Đội ngũ giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt tình trong giảng dạy; hỗ trợ tốt cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học và phát triển kĩ năng. 

Sinh viên được đảm bảo thực hành phân tích và thực hành môi trường với máy móc mới nhất và hiện đại nhất không chỉ trong phòng thí nghiệm mà cả những máy móc đo nhanh tại hiện trường.

- Không chỉ phân tích tại phòng thí nghiệm, trong quá trình học tập ở phân hiệu, sinh viên thường xuyên được cán bộ giảng viên của Khoa đi tham quan thực tế hệ thống xử lý khí thải và nước thải tại các khu công nghiệp; tham quan các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia ở tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đà Lạt.

- Sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia về môi trường, các cán bộ quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa sinh viên đến gần hơn với kiến thức thực tế thông qua các buổi giảng dạy chuyên đề tại lớp và hội thảo ở Phân hiệu.

   
   

- Sinh viên có cơ hội nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và trong nước thông qua CLB Tiếng Anh giao tiếp ngành CNKTMT.

     
     
     

- Sinh viên sẽ tiết kiệm thời gian đào tạo: ngành CNKTMT được thiết kế cô đọng, đảm bảo đủ các môn học bắt buộc và kĩ năng cần thiết, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo (4 năm thay vì 4,5 hoặc 5 năm).

- Các sinh viên thủ khoa của khóa học được ưu tiên tuyển thẳng công chức để giảng dạy tại trường theo chính sách thu hút nhân tài của Phân hiệu và Đại học Huế hoặc tuyển thẳng công chức tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút nhân tài của Tỉnh quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/09/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2020.

- Đối với sinh viên là con em tỉnh Quảng Trị, việc học tập tại Phân hiệu góp phần tiết kiệm nguồn kinh phí lớn cho gia đình trong suốt 4 năm học đại học, bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng… so với học ở các nơi khác trong cả nước.

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Phù hợp cho những đối tượng nào?

 

Những người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và muốn đóng góp sự hiểu biết của mình để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.