Kế hoạch đào tạo - Thông báo

Lịch thi học kỳ 1- năm học 2023-2024
15-01-2024 08:37
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị thông báo lịch thi học kỳ 1 - năm học 2023 -2024 đến các bạn sinh viên

Lịch thi cụ thể:

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế