Tin tức nghiên cứu và hợp tác

Tham gia Hội nghị chuyển đổi số
16-11-2023 14:28
Phân hiệu Đại học Huế đã tham gia Hội nghị chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học do Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN&DN tỉnh Quảng Trị tổ chức

Ngày 16/11/2023, Phân hiệu Đại học Huế đã tham gia Hội nghị chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học do Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN&DN tỉnh Quảng Trị tổ chức

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế