Thông báo

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
04-05-2024 09:54
Hội thảo khoa học Quốc tế “Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và quốc tế”, được thiết kế như một diễn đàn quan trọng nhằm tạo không gian mở cho các nhà quản lí, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên sau đại học và các bên liên quan đến giáo dục ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam và quốc tế chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, tầm nhìn, lí luận, thực tiễn và chính sách liên quan đến lãnh đạo, quản trị nhà trường và đổi mới hoạt động giáo dục trong bối cảnh hiện nay

 

Thông tin chi tiết về Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#introductions 

- Chương trình Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#programme

- Hướng dẫn viết bài số đặc biệt xuất bản bằng tiếng Việt trên Tạp chí Giáo dục: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

- Hướng dẫn viết bài tiếng Anh số đặc biệt (gồm tối đa 8 bài báo) của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2358-1477): https://vje.vn/index.php/journal/submission-guidelines

- Đăng ký tham dự Hội thảo: https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#registration

- Tác giả gửi toàn văn bài viết (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh) trước ngày 15/8/2024 tới địa chỉ Email: tcgd.hoithao@moet.edu.vn

 

 

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế