Trong những năm qua, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế cũng như chính quyền địa phương và từng bước ổn định, phát triển, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

        Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng gay gắt làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; sau khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực, hệ thống các trường Cao đẳng Sư phạm tại các địa phương hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, các trường Cao đẳng Sư phạm hiện nay chỉ đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Vì vậy, nhằm tập trung nguồn lực, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt trong bối cảnh phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đang được khuyến khích hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hiện đang hoạt động trên cùng địa bàn để trở thành một đơn vị đào tạo. Đại học Huế đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để lập đề án báo cáo Bộ GD&ĐT, Chính phủ phê duyệt việc sáp nhập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị trở thành trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế.

 

Phiên họp thứ nhất ngày 08/09/2023

        Việc sáp nhập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị nhằm tập trung nguồn lực cho việc thành lập trường đại học tại Quảng Trị, là phù hợp với chủ trương khi thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, phù hợp với định hướng trong phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, việc sáp nhập hai đơn vị để thành lập trường đại học tại Quảng Trị phù hợp với định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Chính phủ dự thảo để ban hành.

 

Phiên họp thứ hai ngày 25/12/2023

        Thống nhất các chủ trương, định hướng trên, tỉnh Quảng Trị và Đại học Huế đã ban hành nhiều văn bản về chủ trương thành lập trường đại học thành viên của Đại học Huế tại Quảng Trị trên cơ sở sáp nhật Trường CĐSP Quảng Trị và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế