Hội thảo khoa học

1. Tên Hội thảo

- Tiếng Việt: Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và quốc tế.

- Tiếng Anh: School administration and inovation in teaching practices in the context of educational reform in Vietnam and global landscape.

2. Chủ đề Hội thảo

- Chủ đề 1: Quản trị trường học (School administration);

- Chủ đề 2: Quản lý dựa vào nhà trường (School-based management);

- Chủ đề 3: Cộng đồng học tập chuyên môn (Professional learning community);

- Chủ đề 4: Đổi mới hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá lớp học (Innovative Teaching Methods and Assessment);

- Chủ đề 5: Nâng cao năng lực hoạt động dạy học trên môi trường số (Enhancing teaching competence in the digital environment);

3. Đơn vị tổ chức

- Đơn vị đồng chủ trì: Đại học Huế, Tạp chí Giáo dục

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Đại học Deakin (Úc), Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (số 133 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

5. Diễn giả chính (Keynote speakers)

- GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

- GS. Philip Hallinger - Trường Đại học Mahidol, Thái Lan.

- GS. Allan Walker - Trường Đại học Giáo dục, Hồng Kông.

- GS. Trần Thị Lý - Trường Đại học Deakin, Úc.

6. Chương trình Hội thảo (đang cập nhật)

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ


- Bài dự Hội thảo, đăng Tạp chí Giáo dục và Tạp chí quốc tế: TS. Hà Văn Dũng, Trưởng Ban biên tập, Tạp chí Giáo dục; Điện thoại: 0986269114, Email:
hvdung.tcgd@moet.edu.vn.

- Công tác tổ chức

TS. Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; Điện thoại: 0905050135, E-mail: ptkien@hueuni.edu.vn

* TS. Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; Điện thoại: 0912299456, Email: thang_td@qtttc.edu.vn

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Thiết kế và phát triển: Công ty TNHH Công nghệ số Bright Future. Số 20 Lê Lợi - TP Huế